Gravemelding er en melding om at det utføres graving på offentlig grunn, og all graving må gravemeldes.

I Sørreisa bruker vi tjenesten gravemelding.no, i tillegg til gebyr som vedkommer her, har kommunen et saksbehandlingsgebyr.

Du som graver er ansvarlig, og graving uten å ha de nødvendige papirene i orden medfører at du som graver kan bli erstatningsansvarlig. 
Graving på feil sted kan gi brudd på tele/data- eller strømforbindelse, og i verstefall medføre at liv går tapt.
Skulle det skje et uhell og man skader en kabel er det viktig at man varsler med en gang, hvert minutt teller.

Skiltforskriften

Teknisk- og arealutvalgets behandling av sak 14/2018 i møte den 12.04.2018:

Vedtak

Enstemmig som rådmannens innstilling:

  1. For arbeid på vei som omfattes forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften), vedtas det at for kommunale veier i Sørreisa kommune skal håndbok 301 utgitt av vegdirektoratet gjelde.
  2. Teknisk- og arealutvalget delegerer myndighet til å godkjenne skiltplan og treffe nødvendige vedtak etter §§33-34 i skiltforskriften til Rådmannen.