Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Sørreisa kommune, 

Sykehjemsveien 41, 9310 Sørreisa

Telefon 77 87 50 00

postmottak@sorreisa.kommune.no

Piggy bank

Sjekk om du kan få bostøtte.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. De finner mer informasjon her.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Du finner mer informasjon her.

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden, Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. For mer informasjon om hvordan melde endringer, klikk her.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Du finner mer informasjon om klageadgang her.

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til Sørreisa kommune for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forsikrift om bostøtte