Gravide kan velge mellom å gå til jordmor, lege eller en kombinasjon av disse

Kontrollprogram hos jordmor eller lege:

  • uke 0-12
  • uke 16
  • uke 17-19 ultralyd
  • uke 24
  • uke 28
  • uke 32
  • uke 36
  • uke 38
  • uke 40 henvises til overtidskontroll

Kontrollene varer vanligvis i 30-60 minutter, men ved behov avtales lengre og hyppigere kontroller. På kontrollene vil jordmor/lege undersøke fosterets vekst og utvikling, kontroll av urinprøve (ha alltid urinprøve med), blodtrykk, vekt, fosterlyd og evt blodprøve.

Ved kontrollene vil jordmor/lege gi deg og din partner råd og veiledning angående svangerskap, fødsel og barseltid. Vi vektlegger også samtale om psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner (Tidlig inn). Jordmor vil samarbeide med den gravides fastlege og fødeinstitusjon etter behov.

Den gravide får tilbud om åtte helsekontroller i løpet av et vanlig ukomplisert svangerskap. Kontrollene er tilpasset den enkeltes behov og den gravide skal være med i beslutningsprosessen.

Din partner er også velkommen til å være med på kontrollene.

 

 

Du bestiller selv time hos jordmor

Jordmor har kontordag i Sørreisa hver tirsdag.
Timebestilling og andre henvendelser som ikke haster gjøres til helsesykepleierne på helsestasjon.

Ved behov for kontakt med jordmor andre dager kan du ta kontakt med Fødestua i Midt-Troms.