Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) sendes digitalt gjennom visma flyt skole.

Åpningstider:
SFO åpner kl 07.30 og stenger kl 16.30 mandag-fredag.

Gratis kjernetid:
Elever i 1. og 2. klasse har krav på 12 timer gratis SFO i uken.

Sommerstengt:
SFO holder stengt i hele juli mnd.

Etter sommerferien åpner SFO 1. august.

Ved spørsmål, ta kontakt med SFO-leder Lene Rasch-Malnes.

Søk plass i Skolefritidsordningen her