Ordfører      
Jan-Eirik Nordahl Ordfører 975 17 103 Jan-Eirik.Nordahl@Sorreisa.kommune.no
       
Kommunedirektør      
Truls Meyer Kommunedirektør 924 82 118 Truls.Meyer@Sorreisa.kommune.no
       
Kommunalsjef      
Ann Kristin Evenstad Kommunalsjef helse 928 63 876 AnnKristin.Evenstad@Sorreisa.kommune.no
       
Sindre Dahle Kommunalsjef samfunnsutvikling 474 55 997 sindre.dahle@sorreisa.kommune.no
       
Havnesjef og utvikler      
Runar Pedersen Havnesjef og utvikler 936 84 972 Runar.Pedersen@Sorreisa.kommune.no
       
Kultur      
Aina Løhre  Rådgiver 992 04 624 aina.lohre@sorreisa.kommune.no
       
Økonomisjef      
Ida Wilhelmsen Winje Økonomisjef 481 04 922 Ida.Winje@Sorreisa.kommune.no
       
Personal og fellestjeneste      
Monica Mikkelsen Personalsjef 930 67 304 Monica.Mikkelsen@Sorreisa.kommune.no
Tone-Lise Olsen Quinn Personalrådgiver 957 92 631 Tone-Lise.OlsenQuinn@Sorreisa.kommune.no
       
Regnskap      
Linda Rones Nielsen Fagleder regnskap og lønn 926 43 005 Linda.nielsen@sorreisa.kommune.no
Awet Habtom Tewelde Regnskapskonsulent 957 92 648 Awet.Tewelde@Sorreisa.kommune.no
       
Lønn      
Ingunn Lia Johnsen Lønnskonsulent 957 28 341 Ingunn.LiaJohnsen@Sorreisa.kommune.no
Britt-Aina Andersen Østrem Lønnskonsulent 922 70 333 brittaina.ostrem@sorreisa.kommune.no
       
Servicekontor      
Grete Nybakk Vaeng Servicekontoret 415 11 254 grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no
Nina Pedersen Servicekontoret 958 94 281 Nina.Pedersen@Sorreisa.kommune.no
       
IT-avdeling      
Raymond Johan Johansen Fagleder IT 412 48 911 raymond.johansen@sorreisa.kommune.no
Sindre Elias Woll IT konsulent 453 98 049 Sindre.Woll@sorreisa.kommune.no
Adrian Stokkan IT konsulent 930 78 745 Adrian.Stokkan@Sorreisa.kommune.no
Mathias Kittelsen IT lærling   mathias.kittelsen@sorreisa.kommune.no
       
Familie og Kultur      
Ronny Skogstad  Enhetsleder  971 67400 ronny.skogstad@sorreisa.kommune.no
Sigrid Myreng  Avdelingsleder 412 71 652 Sigrid.Myreng@sorreisa.kommune.no
Flyktningtjenesten      
Linita Kristin Jensen Miljøarbeider 412 71 652 Linita.Kristin.Jensen@sorreisa.kommune.no
Elisa Svegre Hansen Miljøarbeider 412 54 907 Elisa.SvegreHansen@Sorreisa.kommune.no
Monica Larsen Programveileder 413 68 952 Monica.Larsen@Sorreisa.kommune.no
Line Henriksen Programveileder 413 87 434 Line.Henriksen@Sorreisa.kommune.no
       
Biblioteket      
Åse Hansen Biblioteksjef 988 87 528 Ase.Hansen@Sorreisa.kommune.no
       
Kulturskolen      
Lise Løvland Kulturskolerektor 990 44 448 Lise.Lovland@Sorreisa.kommune.no
       
Sørreisa barnehagene      
Lena Skogheim Enhetsleder barnehage 952 73 687 Lena.skogheim@sorreisa.kommune.no
Mari Fagerli Avdelingsleder/Styrer Brekka barnehage 922 19 917 Mari.Fagerli@Sorreisa.kommune.no
Silje-Birgitte Gårseth Hansen Avdelingsleder/Styrer Ferdinand barnehage 992 04 920 Silje-Birgitte.Hansen@sorreisa.kommune.no
Siv Gunvaldsdatter Zakariassen Avdelingsleder/Styrer Gjerdsletta barnehage 926 42 909 Siv.Zakariassen@Sorreisa.kommune.no
       
Sørreisa Barne- og Ungdomsskole      
Åse Jorid Midtbø Rektor 959 66 037 AseJorid.Midtbo@Sorreisa.kommune.no
Yngve Jakobsen Ass. Rektor 958 21 338 Yngve.Jakobsen@Sorreisa.kommune.no
Ylva Margrethe Flatebakken Leder 7.-10. trinn 911 72 042 YlvaMargrethe.Flatebakken@Sorreisa.kommune.no
Lena Molund Leder 1.-6. trinn 954 39 529 Lena.Molund@Sorreisa.kommune.no
Britt Kristoffersen Sekretær skole 941 42 190 Britt.Kristoffersen@Sorreisa.kommune.no
Lene Rasch-Malnes SFO leder 920 68 696 Lene.Rasch-Malnes@Sorreisa.kommune.no
       
Teknisk og planlegging      
Frank Steinar Nielsen Enhetsleder  907 53 055 FrankSteinar.Nielsen@Sorreisa.kommune.no
Odd-Richard Nylund Avdelingsleder bygg og eiendom 922 87 070 Odd-Richard.Nylund@Sorreisa.kommune.no
Jan-Ivar Rokstad  Rådgiver 948 77 320 jan-ivar.rokstad@sorreisa.kommune.no
Eirik Sørensen Ingeniør byggesak 413 82 666 eirik.sorensen@sorreisa.kommune.no
Marte Synnøve Løvaas Landbruk, Jord, Skog og Miljø 932 63 689 marte.lovaas@sorreisa.kommune.no
Svenn Erik Storelvmo Boligkontor 451 33 486 svenn-erik.storelvmo@sorreisa.kommune.no
Arne Nordby Arbeidsleder uteseksjon 992 04 852 Arne.Nordby@Sorreisa.kommune.no
Per-Olaf Meier Uteseksjonen 922 04 851 Per-Olaf.Meier@Sorreisa.kommune.no
Geir- Magne Gundersen Uteseksjonen 992 04 853 GeirMagne.Gundersen@Sorreisa.kommune.no
Nils Morten Ingvardsen Uteseksjonen 992 04 637 NilsMorten.Ingvardsen@Sorreisa.kommune.no
Bjørn Einar Johnsen  Uteseksjonen 992 04 723 bjornjoh@sorreisa.kommune.no
Leif Arne Johansen Uteseksjonen    
Bjørn Thomas Lagaard Uteseksjonen 930 52 482 bjorn.laagard@sorreisa.kommune.no
       
Renhold      
Charlotte Storelvmo Ledende renholder 980 96 711 charlotte.storelvmo@sorreisa.kommune.no
       
Brann og Beredskap      
Tor Ivar Olsen Brann og Beredskapsjef 992 04 836 Torivar.Olsen@Sorreisa.kommune.no
Eirik Rene Karlsen Vara Brannsjef 934 39 009 EirikRene.Karlsen@Sorreisa.kommune.no
Odd-Magne Olsen  Feier 468 75 626 Odd-Magne.Olsen@Sorreisa.kommune.no
       
Helse      
Camilla Stefanussen Enhetsleder  476 48 256 Camilla.Stefanussen@Sorreisa.kommune.no
Helene Eriksen Assisterende enhetsleder  980 48 005 helene.eriksen@sorreisa.kommune.no
Andrea Kathrine Jørgensen Lande Avdelingsleder hjemmetjenesten 992 04 909 Andrea.Lande@Sorreisa.kommune.no
Therese Brandsegg Avdelingsleder omsorgssenteret 992 04 907 Therese.Brandsegg@Sorreisa.kommune.no
Joakim Lajord Avdelingsleder boligtjenesten 903 65 405 Joakim.Lajord@Sorreisa.kommune.no
Ann Våden Strømsnes Sekretær helse 911 41 472 AnnVaden.Stromsnes@Sorreisa.kommune.no
Legettjenesten      
Elisabeth Dalgård Kommuneoverlege 413 10 632 kommuneoverlegen@sorreisa.kommune.no
Kristin Larsen Avdelingsleder legetjenesten 484 06 556 Kristin.Larsen@sorreisa.kommune.no
       
Rehabilitering      
Henriette Solli Ergoterapeut 992 04 710 Henriette.Solli@Sorreisa.kommune.no
Kamilla Marie Skoglund Ronessen Fysioterapeut 992 04 915 Kamilla.Ronessen@Sorreisa.kommune.no
       
       
Helsestasjon      
Leni Lekang Ledende helsesykepleier 468 23 303 Leni.Lekang@Sorreisa.kommune.no
Vanja Johansen Helsesykepleier 468 00 379 Vanja.Johansen@Sorreisa.kommune.no
Bodil Walle Helsesykepleier 922 85 681 Bodil.Walle@Sorreisa.kommune.no
Nina Mathisen Helsesykepleier 406 31 767 Nina.Mathisen@Sorreisa.kommune.no
       
Psykisk helse og rus      
Lillian Kroken Mikkelsen Rus og psykiatritjenesten 992 04 661 Lillian.Mikkelsen@Sorreisa.kommune.no
Jorunn Karlsen Gramstad Rus og psykiatritjenesten 458 68 954 Jorunn.KarlsenGramstad@Sorreisa.kommune.no
Stian Jacobsen Rus og psykiatritjenesten 459 17 361 Stian.Jacobsen@Sorreisa.kommune.no
       
Frivilligsentralen      
Ragnhild Hjorthen Daglig leder 992 04 651 Ragnhild.Hjorthen@Sorreisa.kommune.no