Hjerttind Reinbeitedistrikt/Stàlonjargga orohat

Sørreisa kommune er en del av Hjerttind Reinbeitedistrikt/Stàlonjargga orohat, som også omfatter Bardu, Salangen, Dyrøy, Målselv og Senja (gamle Lenvik kommune). Det er 9 sidaandeler (driftsenheter) og 35 reineiere i ditsriktet. Hjerttind reinbeiteidstrikt benytter tradisjonelle samiske områder og flytter mellom årstidsbeiter i de seks kommunene. I Sørreisa er blant annet områdene rundt Hjertttind, Matfjell, Middagsfjell og Gumpen sentrale områder som brukes til vårbeite og kalving.  

Reindriften er en kulturbærende næring som er svært viktig for å opprettholde et livskraftig samisk lokalsamfunn der samisk språk og samiske tradisjoner holdes i hevd. I tillegg til kjøttproduksjon basert på lokale utmarksressurser drives det også tradisjonnelle næringsveier som er utledet av reindriften. Eksempler på dette er videreforedling av kjøtt og duodji (samisk håndverk). Hjerttind Rein er en familiebedrift som driver med produksjon av reinkjøtt. De driver et EU-godkjent reinslakteri og har butikkutsalg ved Andsvatnet i Sørreisa. 

Les mer om Hjerttind reinbeitedistrikt i distriktsplanen: 

Distriktsplan Hjerttind.pdf

For mer informasjon om reinddrifta i Troms og Finnmark se Fylkesmannens nettsider: 

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk/reindrift/