I det konstituerende kommunestyremøtet torsdag 15.10.2015 ble Jan-Eirik Nordahl valgt til ordfører av et enstemmig kommunestyre. May-Tove Grytnes fra Arbeiderpartiet ble valgt til varaordfører, også det av et enstemmig kommunestyre.

Henvendt til det nye kommunestyret ønsket Nordahl å videreføre den gode tonen som avtroppende kommunestyre hadde.