I det konstituerende kommunestyremøtet torsdag 12.10.2023 ble Jan-Eirik Nordahl valgt til ordfører av et enstemmig kommunestyre. Jørn Hugo Lundberg fra Senterpartiet ble valgt til varaordfører, også det av et enstemmig kommunestyre.

Henvendt til det nye kommunestyret ønsket Nordahl å videreføre den gode tonen som avtroppende kommunestyre hadde.