24. april:

Legekontoret vil gradvis åpne for å ta imot flere timebestillinger. Du kan lese mer om dette her.

Småskolene i kommunen (1.-4.trinn) og SFO åpner igjen fra mandag 27.april. Skolene vil følge råd om smittevern fra veileder som kom ut fra Regjeringen 20.april.
Elevene ved begge skolene blir delt inn i såkalte kohorter (grupper) på maks 15 elever. Dette innebefatter at noen klasser blir delt i to, mens andre kan bestå slik de er i dag. Noen elever vil oppleve at de må bytte rom for undervisning, men alle rommene er tilrettelagt ut fra veileder i forhold til avstand. Det vil være mer utetid, og deler av undervisninga vil også tidvis kunne foregå ute.

Informasjon om oppmøtested for hver enkelt elevgruppe/kohort er sendt ut, og foresatte får ikke lov å avlever/hente inne i skolebygning. Det vil være fokus på økt renhold, og fokuset rundt smittevern er viktig både på skolen og hjemme.
Det er også kommet informasjon om buss, og Troms og Finnmark fylkeskommune har laget et eget skriv om dette. Skrivet finner du her.

Mer utfyllende informasjon er sendt hjem til foresatte fra begge skolene.

Helsestasjonen og flykningehelsetjenesten nærmer seg normal drift og de gir følgende informasjon:
Vi nærmer oss normal drift på helsestasjonen og flyktningehelsetjeneste, og vi kontakter alle for ny timeavtale. Vi har ikke åpent for drop-in, men om du ønsker avtale kan du ta kontakt på telefon eller e-post, så ordner vi en avtale hos oss. Svangerskapskontroller går som normalt hos jordmor på helsestasjonen.

Når skolene åpner vil vi være på skolene igjen, ha samtaler og oppfølging som tidligere. Vi har åpnet opp for konsultasjoner etter avtale på helsestasjonen for elever og foresatte om det er ønskelig.

Helsestasjon for ungdom er åpent, men inntil videre har vi ikke tilbud om drop-in. Ta kontakt på telefon så avtaler vi time for testing, resept, legetime, samtale osv.

NB! For alle avtaler med helsesykepleier og jordmor gjelder følgende:

 • Avtal tidspunkt på forhånd.
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste e.l. skal du ikke komme.
 • En voksen følger barnet og helst ingen søsken (dersom annet ikke er avtalt).

20. april:

Småskolene i kommunen (1.-4.trinn) og SFO åpner igjen fra mandag 27.april. Detaljene rundt åpningen vil planlegges nøye slik at skolene er forberedt på ei trygg gjenåpning. Flere tiltak vil settes i verk, og det anbefales blant annet:

 • å sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
 • å organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn
 • å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
 • å sørge for at elevene har fast plass med god avstand
 • å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
 • å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
 • å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
 • å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

Mer informasjon om detaljene vil bli klart i løpet av de nærmeste dagene.
Rådene ovenfor er hentet fra veileder i forbindelse med smittevern, du kan lese mer om denne på Regjeringen sin nettside.
Utdanningsdirektoratet har laget film som er fin å vise barna som skal tilbake på skolen. Se denne her.
Det finnes også informasjon på en rekke språk, også denne informasjonen er hentet fra Utdanningsirektoratet sine sider.

Det er også besluttet at det ikke blir 17.mai-tog eller kafé i idrettshallen. Det arbeides med alternative måter å markere dagen, les mer her


16.april:

Barnehagene i kommunen åpner igjen tirsdag 21.april. Frem til da vil barnehagene forberede seg på ei trygg gjenåpning. Flere tiltak vil settes i verk, blant annet å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold i barnehagen
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Mer informasjon finner du i brev fra kommunalsjef. Det vil også komme informasjon til foresatte fra den enkelte barnehage.

Det er utarbeidet en veileder i forbindelse med smittevern, du kan lese mer om denne på Regjeringen sin nettside.
Utdanningsdirektoratet har laget en film som er fin å vise til barn. Den finner du her.
Det finnes også informasjon på en rekke språk, også denne informasjonen er hentet fra Utdanningsirektoratet sine sider.


15.april:

I henhold til gjeldende smittevernråd kansellerer legetjenesten alle forhåndsbestilte legetimer til og med 24/4 (tidligere var denne datoen 17/4). Det er likevel viktig at du som har behov for kontakt med lege tar kontakt med legekontoret. Les mer her.

Smitteverntiltak er viktig, og også Sørreisa kommune har gjort sine grep på ulike avdelinger. Selv om noen avdelinger er blitt stengt for besøkende, mange har hjemmekontor og mye av arbeidet går via digitale plattformer, tilstreber alle å yte den service innenfor de rammer som er gitt. Her kan du lese mer om tiltak gjort i ulike avdelinger.


8.april:

Situasjonen rundt koronaviruset er slik at det nå trengs økt renhold i bygg knyttet til kommunens drift. Det er derfor slik at vi trenger ekstra renholdpersonell, og vi oppfordrer deg til å registrere deg om du har mulighet til å bidra. Registrering kan du gjøre her.

Barnehager og skoler starter nå med å planlegge gjenåpning, i første omgang for barnehager og 1.-4. klassetrinn. Vi vil følge de råd som er fra departementet slik at åpningen skal være så trygg som mulig. 
Skolene skal fortsatt gi elevene på 5.-10.trinn, samt elever i videregående, et opplæringstilbud hjemme, og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon på kommunens hjemmeside, og foresatte vil få informasjon på Visma flyt skole og e-post når dette er klart.

Barnehager og SFO er inntil videre stengt fra og med 13. mars til og med 13. april. Foreldre skal ikke betale for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som følge av smitteverntiltak. Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud i barnehage eller SFO, betale for det tilbudet de mottarSørreisa kommune vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal håndteres.


7.april:

Her er noen av beslutningene som ble kunngjort på dagens pressekonferanse (hentet fra nettsiden til Regjeringen):

Skole og barnehage

 • 20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

 • 27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 • 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

 • 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Det er likevel fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.

Virksomheter

 • 20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.
 • 27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Rådmann oppfordrer til at råd og veiledning i forhold til smittevern fortsatt følges, og ønsker alle god påske. Brev til kommunens innbyggere kan du lese her.


5.april:

Sørreisa kommune oppfordrer alle til å være i aktivitet, samtidig som smittevernråd følges. Vi er heldige og bor slik at dette vil være mulig, og har mange fine skiløyper rundt i området. Det er parkeringsplasser tilknytta løypene, kart finner du her.

Du kan laste ned app på telefonen som heter Skisporet, eller gå inn på nett her for å se når løypene er kjørt opp.

Helsedirektoratet har åpnet opp for at idrettsanlegg kan brukes under strenge retningslinjer. Sørreisa kommune vil ikke kunne kontrollere at smittevernregler overholdes ved bruk av anlegg, og åpner derfor ikke til bruk.

Anbefalinger og beslutninger kan du lese mer om her.


3.april:

Viktig informasjon angående omsorgstilbud i barnehage og skole: Regjeringen og partene i arbeidslivet har oppfordret barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også på helligdager. Dette som et omsorgstilbud for barn av ansatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn og unge.

Sørreisa kommune følger disse oppfordringene og vil tilrettelegge for et slikt tilbud i påsken. Dersom noen har behov for å benytte dette tilbudet ber vi dere ta kontakt med enhetsleder i egen barnehage eller skole senest innen mandag 6. april kl. 10.00.

Folkebladet vil i samarbeid med Senja prosti sende gudsjenester i påsken på folkebladets nettsider. I forkant av gudstjenestene vil det være nedtelling, og salmenummer og tekst vil bli vist på skjermen. Sendingene blir ikke lagt bak noen betalingsmur, og derfor være åpne for alle som ønsker det. Under kan du se hvor de ulike sendingene vil være fra:

 • Palmesøndag - Sørreisa kirke
 • Skjærtorsdag - Målselv kirke
 • Langfredag og 1.påskedag - Finnsnes kirke
 • 2.påskedag - Lavangen kirke

Sørreisa kommune har lagt ut informasjon til sine ansatte i forbindelse med avvikling av hovedferien, og om lønnsutbetaling for april. Les mer under Informasjon for ansatte.

I henhold til gjeldende smittevernråd kanselerer legetjenesten alle forhåndsbestilte legetimer til og med 17/4. Tidligere var denne datoen 13.april, men er nå ytterligre forlenget. Det er likevel viktig at du som har behov for kontakt med lege tar kontakt med legekontoret. Les mer her.


31.mars:

Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager. Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding finner du her.

Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Hytteforbudet var blant annet ønsket og etterlyst av hyttekommunene og fylkesmennene fordi kommunene ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk, i tillegg til sine egne innbyggere, i den situasjonen vi er i nå. Her er rådene presisert oversiktlig og tydelig.

Sørreisa kommune ønsker å minne innbyggerne på at ingen trenger være redd for å oppsøke legetjenesten når de har behov for det. Der er viktig at du kontakter lege om du har behov for det. Les mer her.


30.mars:

Sørreisa frivilligsentral har opprettet et tilbud som er kalt ringevenn. Tilbudet er til de som føler seg alene og ønsker å ha noen å prate med om løst og fast. Les mer her.
Dersom du har tid til overs og kunne tenke deg å være en ringevenn er det også ønskelig at du melder seg til frivilligsentralen - se kontaktoinfomasjon i lenka over.


29.mars:

Hilsen fra ordfører Jan-Eirik Nordahl i forbindelse med situasjoen vi befinner oss i. Se videoen her.


28. mars:

Flere kommuner har innført karantene fra folk som kommer reisende fra mer smitteutsatte områder. Sørreisa kommune har ikke gjort slike tiltak, og ordfører har begrunnet avgjørelsen slik på sin faceboookside:

«Det er pr dags dato ingen kjente smittetilfeller av koronaviruset i Sørreisa kommune og temaet om å innføre strengere karanteneregler har vært hyppig diskutert i kriseledelsen, senest i dag fredag 27. mars.

Når vi har vurdert at vi ikke skal innføre en lokal karantene for Sørreisa kommune er det på bakgrunn av entydige råd og veiledning fra helsekyndig kompetanse, noe vi er pålagt jamfør Smittevernloven. Den helsekyndige kompetansen vi nytter er råd og veiledning fra Folkehelseinstituttet (FHI) og selvsagt eget helsekyndig personell, med kommuneoverlegen og smittevernlegen i spissen.

Folkehelseinstituttets anbefaling om lokale karantener og innreiseregler:

• «Det er mulig at stenging av kommunegrenser enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner. Den største effekten vil antakelig allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten.»

• «Det er heller ikke gitt at en total forsegling av et lite samfunn vil medføre den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle smittereduserende tiltak.»

• «Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå.»

• «Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak.»

Vår kommuneoverlege uttaler blant annet følgende:
• Grunnlaget for å fatte lovlige vedtak er at vedtakene er «basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensynet til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering».

Med andre ord, de vi skal forholde oss til er FHI og ikke minst egen kommuneoverlege. I tillegg har vi fått tilbakemeldinger fra næringslivet om at Senja, Sørreisa og Målselv, som utgjør essensen i vår utstrakte bo- og arbeidsmarkedsregion, har ført en god og forutsigbar praksis, noe som er blitt høyt verdsatt av mange bedrifter.

Rådmannen orienterte om status i forbindelse med arbeidet i kriseledelsen på Formannskapsmøte 26. mars. Han orienterte blant annet om denne problemstillinga og hvorfor vi gjennomfører denne praksis. Jeg opplevde en samstemt støtte fra Formannskapet om vår retning.»

Saken var også omtalt i Folkebladet, les mer her.


27.mars:

På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Endringene gjelder blant annet permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger. Oversikt over endringene finner du her.

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Les mer her.


25.mars:

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter. Les mer her.

Politiet vil i tiden som kommer prioritere utstedelse av politiattest for personer som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Det er kun søknader til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner som vil bli prioritert. Informasjon og skjema for å levere elektronisk søknad finner du her

Det er gjort en endring i forskriften om karantene etter reise: Personer som er i karantene etter reise, må ikke automatisk i isolasjon hvis de får symptomer. Les mer her.

Folkehelseinstituttet har oppsummert generelle råd, hva som gjelder i hjemmekarantene, for deg som har luftveisinfeksjoner og i forhold til hjemmeisolering enkelt og oversiktlig. Se oversikten her.


24.mars:

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Dette betyr også at barnehager og skoler er stengt inntil nye vurderinger blir gjort. Les mer her.

Kort informasjon fra Den norske kirke (aktivitetene tilpasses fortløpende de råd og tiltak som gjelder nasjonalt):

 • Konfirmasjon er utsatt til 12. – 13. september 2020.  Det vil ikke bli gitt vanlig undervisning for konfirmanter så lenge skolen er stengt. Undervisning på digitale plattformer vurderes.
 • Dåpshandlinger kan tilbys i egen gudstjeneste bare for dåpsfølge. Det legges vekt på at antall i dåpsfølget må være under 50 (i praksis gjerne enda mindre, muligens bare for foreldre og faddere).
 • Vielser er ikke planlagt før lengre fram på våren. Det vil vurderes hvordan dette gjennomføres.  Slik situasjonen er nå vil det ikke bli samling med mer enn 50 personer.
 • Gravferder gjennomføres med så lite antall mennesker til stede som mulig, maks 50.  Sorgsamtaler søkes gjennomført på telefon eller i kirke hvor en kan holde 1 – 2 meters avstand mellom personene som møtes. Presten følger ikke med bårebilen mellom kirke/kapell og gravsted, men kjører selv.

Mer informasjon finnes på Den norske kirkes egne nettsider og på facebook.

Dyrøy og Sørreisa legekontor avbestiller vanlige legekonsultasjoner. Les mer om dette her.


23.mars:

Dersom du har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus ønsker Folkehelseinstituttet at du melder deg. Skjema og informasjon finner du her.

På lenkene under kan du finne informasjon om koronaviruset på flere språk.
في الروابط في الاسفل تجدون معلومات عن فايروس كورونا بعدة لغات.

 • NRK  har både informasjon, men også sendinger som er tekstet på flere språk.
 • NAFO (Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring) har utarbeidet informasjon om koronasmitten for foreldre. Informasjonen er på flere språk, og er hentet fra Folkehelseinstituttet og Redd Barna sine nettsider. 
 • ​På Folkehelsituttet sine sider finner du brosjyre med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon oversatt til forskjellige språk.  
 • Helsenorge.no har informasjon på engelsk.

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding: Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. Mer informasjon her.

På helsenorge.no finner du spørsmål og svar på mye, i tillegg til informasjon og generelle råd.


21. mars:

Dyrøy og Sørreisa legekontor ønsker å informere om at de har aktivert muligheten for å gjennomføre videokonsultasjoner. Les mer her


20. mars:

Regjeringen innførte i går et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Overnatting forbys, men det er tillatt å foreta strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader. Forskriften finner du her.
Grunnen til at et slik tiltak innføres er at kommunene nødvendigvis ikke har kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbygere i ulike situasjoner som kan oppstå.

FHi har i dag presisert testkriteriene for koronaviruset, se disse her.


18. mars:

Spar Sørreisa melder på sine Facebook-sider at fra og med 19. mars kan personer i risikogruppene handle mellom kl. 07:00 og 09:00. Spar Sørreisa sier at andre kunder også kan handle i dette tidsrommet, men setter pris på om de utsetter handelen til etter kl. 09:00. 

Kommunen ønsker å kartlegge innbyggere i karantene. Om du er en av de dette gjelder ber vi deg registrere deg på skjema på kommunens hjemmeside. 
Vi vil også kunne ha behov for ekstra helsepersonell, og ber at de som har slik bakgrunn registrerer seg i skjema for dette. Skjema for registrering finner du her.

Det er besluttet at det ikke blir foreldrebetaling for barnehage og SFO i den perioden disse er stengt. Dette ble informert om i pressemelding fra Regjeringen i går. 
For Sørreisa kommune er faktura for mars sendt ut. Denne skal betales på vanlig måte, men vil bli avregnet mot faktura for april. Dersom situasjon med stenging av barnehager og SFO vedvarer lengere enn perioden 12. – 26. mars vil dette avregnes mot senere faktura. Det betyr at at ingen vil måtte betale for perioder de ikke har mottatt tilbud. Du som foresatt trenger ikke ta kontakt med barnehage, SFO eller kommunen da avregningen går automatisk. 

Helse- og omsorgstjenesten oppfordrer pårørende til alle som mottar hjemmetjenester til å hjelpe i forbindelse med smittetiltak. Aldri før har det vært viktigere med god håndhygiene. Vi oppfordrer alle til å sørge for at det er flytende såpe og tørkepapir tilgjengelig for hjemmetjenesten sitt personell.

Brev fra ordføreren til Innbyggere i Sørreisa kommune finner du her.


17. mars:

FHI har kommet med en presisering av råd med tanke på sosial distansering. Les mer om dette her

Troms og Finnmark fylkeskommune anmoder alle om å vurdere reisens nødvendighet i forbindelse med bruk av kollektivtrafikk.


16. mars:

Fra i morgen, 17.03.20, trer nye karanteneregler i kraft for personer som ankommer Norge. Karantenereglene vil fra da av også gjelde personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland. Les mer om forskriften her

Helsedirektoratet har vedtatt stengning av en rekke virksomheter i offentlig og privat regi fra 16.03.20 til og med 26.03.20 med mulighet for forlengelse. Vedtaket kan leses i sin helhet her.

FHI har gitt ut oppdatert råd for hvordan man skal forholde seg når en selv eller en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon. Kort forklart innebærer dette at man holder seg hjemme til og med et døgn etter at man er symptomfri, samt at man skal være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Les mer om dette her.


15. mars:

Sørreisa kommune viste i går til utgivelsen av Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden og ønsker å presisere at personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også når man ankommer fra Sverige eller Finland, men har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

Legetjenesten starter arbeidet med å avbestille alle planlagte konsultasjoner fra i ettermiddag: Det vil ikke lykkes å komme i kontakt med alle berørte pasienter i dag, og arbeidet med dette vil fortsette utover den kommende uke. De som har fått melding om time i morgen; dette er en automatisk generert melding som tjenesten ikke kan stoppe. Alle bes se bort fra denne.
Vi beklager den ulempe dette måtte medføre for den enkelte, og ber om forståelse for de iverksatte tiltak.

Sørreisa kommune forholder seg til nasjonale råd, samt faglige råd fra vår kommuneoverlege: Med bakgrunn i rådene har Sørreisa kommunes kriseledelse i dag valgt å ikke innføre pålegg om karantene for personer som har vært i Oslo, Viken eller andre regioner i Norge. Vår kommuneoverlege har i dag løftet problematikken opp til nasjonale myndigheter. Les mer om avgjørelsen her.


14. mars:

Dyrøy og Sørreisa legekontor har følgende melding til innbyggerne: I henhold til gjeldende smittevern-råd avbestiller vi alle planlagte pasientkonsultasjoner de to neste ukene. Tjenesten vil være tilgjengelig på telefon og e-konsultasjon. Legevakt på dagtid gjennomføres med strengere vurdering, der kun henvendelser som vurderes nødvendig for legetilsyn vil tas imot. Pasienter som berøres av tiltaket vil bli kontaktet i løpet av morgendagen. Nødvendige blodprøver og oppfølging på skadestue vil gis til de som er vurdert å ha behov for det. De det gjelder bes ringe kontoret for å gjøre avtale. Grunnet stor pågang kan svartid på telefon være lengre enn vanlig. Vi beklager den ulempe dette medfører.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til at det er gitt ut Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Forskriften er aktuell for personer som har oppholdt seg utenfor Norden de siste 14 dager. Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også når man ankommer fra Sverige eller Finland, men man har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. 

Helsemyndighetene ber om at reiser til hytter og fritidsboliger begrenses. Sørreisa kommune oppfordrer derfor alle innbyggerne om å oppholde seg i egen hjemkommune i tiden fremover.


13. mars:

NAV Senja-Sørreisa har stengt publikumsmottaket som smittevernstiltak inntil 27.03.20. Ved behov for økonomisk sosialhjelp, finner du mer informasjon her.

De nye og strenge kravene til 14 dager hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil to års fengsel. Personer som med viten og vilje bryter karantenereglene, kan politianmeldes. 

Vi minner om at ingen bør hamstre dagligvarer, da varelager og påfylling vil være som normalt. 

Nye endringer i  kommunale tjenester :

 • Barneverntjenesten og ergoterapeut avlyser alle planlagte hjemmebesøk, og samtaler på kontorene, til og med 26. mars.
 • Frisklivstreningen er avlyst til og med 26. mars.
 • Tjenesten psykisk helse- og rus, er tilgjengelig på telefon, og foretar enkelte prioriterte hjemmebesøk/avtaler. Alle fellesaktiviteter avlyses.
 • Svangerskapskontroller; Gravide blir kontaktet av jordmor for videre avtaler og oppfølging.
 • Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og helsestasjon for flyktninger er stengt til 26.mars.
 • Prioriterte oppgaver som hjemmebesøk til nyfødte, kritiske vektkontroller og vaksinasjonsprogrammet blir gjennomført.

NAV har gitt ut informasjon om rettigheter i forbindelse med koronaviruset. 

FHI har gitt følgende råd til personer som er satt i hjemmekarantene (følg linken for oppdaterte råd fra FHI).

Politiske møter i Sørreisa kommune: Ungdomsrådet (18.03.20) er avlyst. Formannskapsmøte (26.03.20) gjennomføres ved bruk av digitale løsninger. 

Foreldrebetaling barnehage og SFO ved stenging: Dette går som vanlig inntil videre. Kommunenes sentralforbund har dialog med nasjonale myndigheter om hvordan dette skal håndteres og vil komme tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt. Vi ber derfor om at foresatte avventer med å kontakte kommunen angående dette.


12. mars:

WHO og nasjonale myndigheter har nå erklært coronautbruddet som pandemi. Dette betyr at på internasjonal basis er virusinfeksjonen ute av kontroll, og når man kaller dette for pandemi har myndigheter en del andre muligheter for å forsøke å begrense dette.

Nye tiltak fra 12.03.20 kl.18:00

På bakgrunn av dette har kriseledelsen i dag iverksatt tiltak gjeldende for Sørreisa kommune. Vi ønsker å bidra til å holde smitteraten i regionen på nivået der det er i dag. Tiltak og råd som nå iverksettes vil i stor grad basere seg på redusert antall kontaktpunkter mellom mennesker for å forsøke å begrense eventuell smitte.

 • Alle skoler, SFO, barnehager og voksenopplæring stenges inntil videre fra og med 13. til og med 26.mars. Det arbeides med løsninger for et alternativt undervisningstilbud til elevene. Ytterligere informasjon om dette vil kommuniseres direkte fra skolene.
 • Skole- og barnehagetilbud til barn av foreldre som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner vil få tilbud om alternativ omsorgstilbud. Informasjon fra barnehagene finner du her
 • Kommunehuset er stengt for besøkende. Henvendelser foretas pr. e-post og telefon
  77 87 50 00. Det vil være noe redusert bemanning.
 • Legekontoret er åpent som vanlig.
 • Det innføres adgangskontroll ved Sørreisa omsorgssenter fra og med kl. 18:00 torsdag 12.mars. Pårørende bes kontakte avdelingen ved behov.
 • Dagsenteret for demente er stengt inntil videre.
 • Frivilligsentralens aktivitetstilbud stenges inntil videre.
 • Kulturskole, idrettshall, svømmebasseng, kulturhus og bibliotek stenges inntil videre.
 • Alle offentlige arrangement avlyses. Det anbefales også at arrangementer og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng avlyses.
 • Lag og foreninger, befolkning inkl. barn og unge oppfordres til å begrense sosial aktivitet.
 • Risikogrupper som særlig er utsatt for alvorlig forløp av coronainfeksjon oppfordres å unngå sosial kontakt, unngå arrangementer og ikke utsette seg for smitterisiko. Det er disse som ved sykdom vil kreve særskilt helsehjelp og kan føre til overbelastning av helsevesenet om alle blir syke samtidig.
  Risikogrupper er definert som:
  • Eldre over 65 år
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker, har muligens høyere risiko for alvorlig forløp av coronavirus

I tillegg har Helsedirektoratet besluttet forbud mot:

 • Kulturarrangementer.
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat hvor det kan legges til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende.

For kommunens ansatte gjelder også følgende tiltak:

 • Helsepersonell spesielt, men også øvrige ansatte i kommunen, bes om ikke å utsette seg for unødvendig smitterisiko. Det vil si at de bes følge reiseråd og unngå større arrangement etc. etter oppdaterte råd og veiledning fra FHI.
 • Ansatte i kommunen skal ikke foreta reiser i jobbsammenheng inntil videre, og all møtevirksomhet skal vurderes av ledere.  

Målet med disse tiltakene er å begrense smittespredning samtidig som intern kapasitet og nødvendige funksjoner, spesielt innenfor helsevesen, blir opprettholdt. Situasjonen er spesiell og fordrer til ekstra innsats fra befolkningen. Vi håper alle bidrar til denne nasjonale dugnaden.

Generelle råd og informasjon om hvordan man kan forebygge smitte, finner du her.