Folkehelseinstituttet har utviklet en webapplikasjon for utskrift av koronasertifikat på papir, slik at den enkelte kommune kan skrive ut koronasertifikat på vegne av innbyggeren. 

Sørreisa kommune tilbyr alle innbyggere som ikke har tilgang til nett, å få tilgang til sitt koronasertifikat.

Utskrift basert på vaksine  

Tilbudet gis på Servicekontoret i kontorets åpningstid. Når du kommer for å få en utskrift, husk å ta med legitimasjon: 

  • Du identifiserer deg med gyldig ID.
  • Vi søker opp ditt ID-nummer i web-applikasjonen og kontrollerer opplysningene mot ID.
  • Tilgjengelig koronasertifikat skrives ut og utleveres deg som innehaver av koronasertifikatet 

Kommunens ansvar

Sørreisa kommune har ansvar for å sikre at bare rette person får utlevert sertifikat.

  • Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk til stede.
  • Kommuneansatte har taushetsplikt om det de får vite om den enkelte, i forbindelse med utskrift av sertifikat.
  • Kommuneansatte skal bekrefte at legitimasjon er kontrollert før søk og utlevering av sertifikat.