Avbestilling av legetimer og mulighet for kontakt med fastlegen

I henhold til gjeldende smittevernråd avbestiller legetjenesten alle forhåndsbestilte legetimer til og med 17/4. Det er likevel viktig at du som har behov for kontakt med lege tar kontakt med legekontoret. Du kan da bli satt opp på telefontime med legen. Legen vil så vurdere om dere skal starte videokonsultasjon eller det tas som telefonkonsultasjon.

Du kan også ta kontakt med din fastlege via Helse Norge, og bestille en e-konsultasjon.

Legekontoret har en ubesatt legehjemmel som i dag ivaretas av vikarlege. Pasienter tilhørende denne pasientlisten kan dessverre ikke kontakte legen via Helse Norge for å be om e-konsultasjon. Disse må ringe legekontoret og be om telefontime med den legen som er vikar.

Kontakt legen hvis du har behov for undersøkelse

Sørreisa kommune ønsker å minne våre innbyggere på at ingen trenger være redd for å oppsøke legetjenesten når de har behov for det
Det har tidligere vært fokus på at legetimer som kan vente bør avbestilles for å redusere smittefare, og for å ivareta helsetjenestens kapasitet til å ta seg av koronasituasjonen. Dette gjelder fortsatt, men det er likevel viktig at innbyggere som trenger å komme til lege eller legevakt for undersøkelse fortsetter å ta kontakt for å få den hjelpen de trenger.  

Vi tar oss av smittevern
Hvis du trenger å komme til undersøkelse hos fastlege eller på legevakt, så er det vårt ansvar å gi deg forsvarlig helsehjelp. Vi ivaretar smittevernhensyn slik at du ikke skal være redd for å bli smittet eller for å smitte andre.

Ikke nøl med å ta kontakt
Særlig viktig er det at de som føler seg alvorlig syk ikke nøler med å ta kontakt. Vi er her for dere og ønsker at dere tar kontakt slik at vi kan hjelpe dere på en god måte. Ingen er tjent med at det oppstår forsinkelser fordi befolkningen er usikre på om legetjenesten er tilgjengelig.

Noen kan få et godt tilbud gjennom e-konsultasjon og videokonsultasjoner, men alle fastlegekontorene og legevakta er åpen og tar selvsagt imot de som trenger å komme til undersøkelser.

Hvis legen din vurderer at en oppsatt time kan gjøres som videokonsultasjon vil du bli kontaktet.

Ved mistanke om koronasmitte
Vi minner samtidig om at hvis du får alvorlige symptomer på koronaviruset skal du ikke møte opp for testing før du har avtalt det på telefon. Ring fastlegen din, eller legevakt på telefonnummer 116 117, utenfor legekontorets åpningstid.

Det er kun ved livstruende sykdom eller skade at 113-nummeret skal ringes.

Legekontoret avbestiller vanlige legekonsultasjoner

I henhold til gjeldende smittevernråd vil legetjenesten avbestille alle vanlige legekonsultasjoner fram til og med 13. april.

Daglegevakt er tilgjengelig, men med strengere vurdering og prioritering av pasienter og behov.

Legene ved Dyrøy og Sørreisa legekontor kan for øvrig gi konsultasjoner via 3 kanaler for ting som ikke kan vente til vanlig drift gjenopptas:

Alle konsultasjonstypene koster det samme som en vanlig legetime. Pasient får i etterkant tilsendt SMS ang betaling via Vipps, Nets eller faktura.

For øvrige spørsmål vedrørende Korona henstiller vi til at du bruker nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15 eller kommunens egen informasjonstelefon: 958 54 376.

Legekontoret åpner for e-, video- og telefonkonsultasjoner

Legene ved Dyrøy og Sørreisa legekontor kan gi konsultasjoner via 3 kanaler for ting som ikke kan vente til vanlig drift gjenopptas:

Råd til pasienten om videokonsultasjon: Denne kommunikasjonsmetoden gir mulighet for helsehjelp uten å utsette seg for smitte eller å påføre andre smitte. I denne artikkelen finner du råd om hvordan du kobler opp samtalen med legen og hva som kan gjennomføres via videokonsultasjon.

Videokonsultasjon

Stor pågang til legekontorets telefontjenester

Legetjenesten erfarer tidvis stor pågang på telefon til kontoret vedrørende spørsmål om Korona. Dette gir oss utfordringer med å klare å ta unna alle henvendelser, og ventetiden på å komme gjennom kan være lengre enn vanlig. 
Vi ber derfor innstendig om at de som ikke trenger legehjelp, men har spørsmål angående Korona-smitte, fortrinnsvis bruker godt oppdaterte nettsider eller ringer den nasjonale hjelpetelefonen på tlf. 815 55 015, eller kommunens hjelpetelefon på tlf. 958 54 376.

Vi ber om at alle forholder seg til dette slik at pasientene som har behov for legehjelp kommer raskere gjennom på telefon.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring 778 61 660 eller 113. 

Vi beklager ulempen dette medfører.