FASTE REPRESENTANTER

               

Arbeiderpartiet
Nordahl, Jan-Eirik
Grytnes, May-Tove
Løvland, Lise
Myrlund, Ana
Skogheim, Otto Henning
Oskal, Per Mattis
Martinsen, Vigdis
Lømo, Gry Vera
Olsen, Tor Ivar
Dahlø, Paul Christian

Senterpartiet
Nordahl, Linn Charlotte
Langaune, Ole Edvin
Lundberg, Jørn Hugo
Hansen, Thomas Norma

Sosialistisk Venstreparti
Hoel, Beathe                    

Samlingslista
Fredriksen, Hanne   
Eriksen, Lars 
Olsen, Erlend Dårflot                                     

Høyre
Halvorsen, Steinar Erling              

VARA   

Arbeiderpartiet
Storelvmo, Liv Mette
Jenssen, Jostein
Kroken, Oddgeir
Nord, Eirik Dørdal
Storelvmo, Kristine
Oskal, Lars Ante
Nordby, Evy Karine
Jørgensen, Roar
Øvermoen, Cathrine Lønner
Hamcho, Hassan Nawaf
Power, Angela Skogheim
Lygre , Arnhild Jacobsen

Senterpartiet
Johansen, Kim Vegard
Helgesen, Eli Blomseth
Løvaas, Marte Synnøve
Lange, Linda
Aunli, Astrid
Lange, Ole Oliver
Nikolaisen, Jan Erik

Sosialistisk Venstreparti
Agersborg, Jan Sigmund
Mortensen, Heidi Solveig            
Martinsen, Dag Bjørn    
Moan, Ronny

Samlingslista
Hjorthen, Ragnhild
Løkke, Jim Are Jensen
Grønvold, Karina             
Larsen, Geir      
Ovesen, Odin Andreas Lindanger

Høyre
Halvorsen, Linnèa Justine
Eriksen, Helene Kaas
Angell, Halgeir Otto