Kommunale avgifter er inndelt i følgende kategorier;

  • Kommunale vannverk
  • Kommunale avløp
  • Renovasjon
  • Feiing

Betalingsregulativet kan lastes ned her.