Boligtomter i Sørreisa

oversikt.png

Under finner du en oversikt over private-, bedriftseide og kommunale tomter som finnes i Sørreisa kommune.
Bildene vil etterhvert lenke til oversiktskart over tomter, her vil ledige tomter vises i følgende farger : Privat, Bedriftseide, Kommunale
Solgte tomter markeres med grått etterhvert som kommunen får informasjon om at de er omsatt.

Det er mulig i oversiktskart å slå på reguleringsplaner, og finne mer informasjon via disse om området/tomtene der slik foreligger.

Brekka

Brekka.png

Kommunalt boligfelt

Henv: Sørreisa kommune

Tlf: 778 75 000

 

Elvelund

Elvelund.png

Bedriftseid boligfelt

Kommunalt vann/avløp

Henv: AS Ferdighus

Tlf: 778 62 020

Langhaugen

Langhaugen.png

Privat boligfelt

Henv: Lars Eriksen

Tlf: 778 62 235

Langhågen

Langhågen.png

Privat felt.

Kommunalt vann/avløp

Henv: Roald Johansen

tlf: 950 38 772

Nordgård

Nordgård.png

Kommunalt felt

ca 1100 m2

Henv: Sørreisa kommune

Tlf: 778 75 000

Skarpvollen

Skarpvollen.png

Kommunalt boligfelt

Henv: Sørreisa kommune

Tlf: 778 75 000

Solmoen

Solmoen.png

Kommunalt Boligfelt

Henv: Sørreisa kommune

Tlf: 778 75 000

Storbekken

Storbekken.png

Privat tomtefelt

Vann/avløp: Privat fellesanlegg

Henv: Ingrid Krogstad

Tlf: 778 61 461

Ytterholtet

Ytterholtet.png

Bedriftseid boligfelt

Kommunalt VVS

Henv: Ferdighus AS

Tlf: 778 62 020

Øvre Nordlia

Øvre Nordlia.png

Bedriftseid boligfelt

Kommunalt vann/avløp

Henv: Nordhaug Maskin og AS Ferdighus

Tlf: 778 62 250 og 778 62 020

 

Private enkelttomter

KN.png

Kristian Nordhaug
Mulighet til tilkobling på kommunalt vann
TLF: 97527532