I uke 29 mottar vi 270 doser Comirnaty-vaksine fra BioNTech og Pfizer. Disse går i hovedsak til dose 1 til gruppe 8-11.

I uke 30 får vi 300 doser. Comirnaty-vaksine fra BioNTech og Pfizer.  Disse går i også hovedsak til dose 1 til gruppe 8-11.

Antall doser som vi vil få levert i uke 31 og 32 er ikke avklart, men informasjon gis ukentlig.

Sørreisa kommune har nå sendt ut invitasjon til timebestilling for alle som har registrert seg i vaksinekø pr. 09.07.21. Dersom du har registrert deg i vaksinekø før 09.07.21, og likevel ikke har fått invitasjon til timebestilling, ber vi deg om å ringe vaksinetelefonen 459 18 097 mellom kl. 08.00-12.00 på ukedagene.

De som registrerer seg i vaksinekø etter 09.07.21, vil få invitasjon til timebestilling/tilbud om time, fortløpende.

Tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 er nå 9 uker, men det kan være at dette intervallet endres.

Alle ansatte i skole og barnehage som har registrert seg i vaksinekø, har fått tilbud om første vaksine før oppstart til høsten.

 

Ungdom 12-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.
Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Ungdom 12-17 år som er aktuelle for vaksinen må meldes inn til vaksinasjonskoordinator via sin fastlege. Ungdom under 16 år må ha samtykke fra den/de med foreldreansvar.