I uke 27 mottar Sørreisa kommune 114 doser  Comirnaty-vaksine fra BioNTech og Pfizer.  Det er få personer som skal ha sin andregangsdose med vaksine denne uka, så om lag 100 personer vil få tilbud om førstegangsvaksinering. Disse gis i hovedsak til personer 45 og 54 år (prioriteringsgruppe 9).

For ukene 28 mottar vi 108 doser Comirnaty-vaksine fra BioNTech og Pfizer. Disse går til dose 2, i hovedsak til personer i risikogruppene.

Videre leveranse i uke 29 og 30 er usikkert, men informasjon gis ukentlig.

 

Tilhører du prioriteringsgruppe 1-8, men ikke har fått tilbud om vaksine?

Vi bestreber oss på å følge Folkehelseinstituttets (FHI) prioriteringsliste for vaksineringsrekkefølge. 

Personer som er over 65 år, som er mellom 16 og 64 år og har høy risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom eller som er mellom 18 og 64 år og har underliggende sykdommer som gir økt risiko, skal nå ha fått tilbud om vaksine fra Sørreisa kommune. Oversikt over prioriteringsgruppene finner du her.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, men ikke har fått tilbud om vaksine, eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere, ber vi deg om å registrere deg i vaksinekø. Du kan registerere deg i vaksinekøen her. Har du registrert deg i vaksinekø for mer enn 2 uker siden og fortsatt ikke har mottatt SMS med invitasjon til å bestille deg vaksine, ber vi deg om å kontakte oss på vaksinetelefonen vår. Det samme gjelder hvis du har behov for hjelp til registrere deg i vaksinekøen.

Vaksinetelefonen vår har telefonnummer 459 18 097. Telefonen vil ikke være betjent hele tiden, men vi kontakter alle som har sendt SMS eller ringt inn uten å få svar.