Oversikt over framtidige oppsatte vaksinedatoer:

Torsdag 02. desember 2021          - kl 09.00 -15.00         sykehjemsveien 17

Torsdag 09. desember 2021           - kl 09.00 -15.00         sykehjemsveien 17

Onsdag 15. desember  2021           -kl 09.00 -15.00          sykehjemsveien 17

Torsdag 27. januar 2022                   - åpningstid og vaksinasjonssted settes opp senere.

 

Alle oppsatte vaksinedatoer er åpne for drop-in. Det betyr at hvis du skal ta 1, 2 eller 3 vaksinedose, kan du komme på vaksinasjonsstedet og få vaksinen uten timebestilling på forhånd.

 

Status i Sørreisa per nå:

Tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine for personer over 65 år vil bli gitt fra uke 44. For personer som er 65 år eller eldre må det ha gått minimum 5 måneder fra 2. eller 3. vaksinedose før oppfriskningsdose kan gis. Fredag 05. november ble det gitt tilbud til personer over 80 år. Les artikkel om dette i artikkel på kommunens hjemmeside. Neste vaksinasjonsdag var fredag 26.november og her ble det gitt tilbud om oppfriskningsdoser til personer over 70 år. Les artikkel om dette i artikkel på komunnens hjemmeside. For de resterende over 65 år vil det  bli gitt tibud om oppfriskningsdose torsdag den 02. desember, torsdag den 09. desember og onsdag den 15.desember. Les artikkel om dette i artikkel på komunnens hjemmeside.

Hvis du vil lese mer om oppfriskningsdose for personer over 65 år kan du gjøre det på helsenorge og i denne nyhetsartikkelen fra FHI

 

Tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine for personer mellom 18 og 65 år. Regjeringen har opplyst at de nå planlegger for at alle over 18 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose av koronavaksine.

Det er nå besluttet at alle personer som er 45 år eller eldre skal tilbys en oppfriskningsdose. For personer under 65 år må det ha gått minimum 6 måneder fra 2. eller 3. vaksinedose før oppfriskningsvaksine kan gis. Det gis tilbud om oppfriskningsdose til aktuelle personer under 65 år på torsdag den 09. desember og onsdag den 15. desember. 

I tillegg tilbys personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og som er 18 år og eldre en oppfriskningsdose. Gruppen inkluderer organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. Også for denne gruppen må det ha gått minimum 6 måneder fra 2. eller 3. vaksinedose før oppfriskningsvaksine kan gis. Det gis tilbud om oppfriskningsdose til denne gruppa på torsdag den 09. desember og onsdag den 15. desember. 

Hvis du vil lese mer om oppfriskningsdose for personer over 65 år kan du gjøre det i denne nyhetsartikkelen fra FHI eller i vurderingsnotat fra FHI

 

Om oppfriskningsdose med koronavaksine for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal tilbys oppfriskningsdose. For personer under 65 år må det ha gått minimum 6 måneder fra 2. eller 3. vaksinedose før oppfriskningsvaksine kan gis. Det gis tilbud om oppfriskningsdose til helsepersonell torsdag den 09. desember og onsdag den 15. desember. 

Hvis du vil lese mer om oppfriskningsdose for personer under 65 år kan du gjøre det i denne nyhetsartikkelen fra FHI eller i vurderingsnotet fra FHI.

 

Tilbud om en tredje vaksinedose for de med alvorlig svekket immunforsvar ble åpnet fra uke 37. Vaksineringen for hovedparten av disse tenkes å være gjennomført i løpet av ukene 38 og 39. Unntaket er de som må eller ønsker å vente på brev fra spesialisthelsetjenesten før de kan få vaksine.

Det bør lese artikkel om denne gruppa på hjemmesiden vår. Her finner du informasjon om hvem som skal dette tilbudet og hvilken dokumentasjon som kreves. 

Hvis du vil lese mer om vaksinasjon av enkeltgrupper kan du gjøre det på helsenorge.

 

Barn og unge mellom 12 og 15 år skal foreløpig kun ha en vaksinedose. Alle som er fylt 12 år før uke 36 skal nå ha fått tilbud om en vaksinedose. Les artikkel om dette i artikkel på kommunens hjemmeside.

Barn som fyller 12 år på et senere tidspunkt vil få tilbud om vaksine på senere oppsatte vaksinedatoer. Dere vil få SMS med tilbud om vaksinetidspunkt.

Hvis du vil lese mer om vaksinasjon av enkeltgrupper kan du gjøre det på helsenorge.

 

Ungdom mellom 16 og 18 år fikk fra uke 34 tilbud om vaksinering og alle de som har ønsket vaksine har fått tilbud om 1 dose. Tilbud om 2. vaksinedose ble i all hovedsak gitt i uke 47. Les artikkel om dette i artikkel på kommunens hjemmeside.

Hvis du vil lese mer om vaksinasjon av enkeltgrupper kan du gjøre det på helsenorge.

 

Voksne over 18 år som ønsker vaksine, er i all hovedsak fullvaksinerte med 2 vaksinedoser.

Generell informasjon om koronavaksine finner du på helsenorge.

 

Har du spørsmål eller behov for å komme i kontakt med oss?

Da kan du ringe vaksinetelefonen vår, eller sende oss en SMS. 

Vaksinetelefonen vår har telefonnummer 459 18 097 og er bemannet mellom kl 08.00 og 12.00 på tirsdager og torsdager. Vi kontakter alle som har sendt SMS eller ringt inn uten å få svar.