Det er selvregistrert 160 positive tester i Sørreisa i uke 8. 
Registrering av positiv selvtest kan gjøres her. 

Det kan dessverre oppleves noe ventetid i kontakt med kommunale tjenester. Dette er på grunn av at flere ansatte er smittet og dette medfører redusert bemanning.