Framtidige vaksinedatoer

Følgende vaksinedatoer er satt:

Torsdag 29.09.2022 mellom kl 09.00-11.30                Drop inn      Sykehjemsveien 17 (gamle frivilligsentralen)

 

Vi minner om at du kan benytte deg av tilbudet om koronavaksinering på Apotek1 Finnsnes, Apotek1 Bardufoss eller Apotek1 Andslimoen. Vaksinen er gratis også på apotekene. 

Hvis du ønsker korona-vaksine, men ikke har mulighet til å benytte deg av våre oppstatte vaksinedatoer eller vaksinetilbudet som gis i Apotekene, ber vi deg ta kontakt på vaksinetelefonen vår.

 

I Sørreisa kommune tilbyr vi koronavaksinen fra Pfizer på drop-in vaksineringene våre. Til oppfriskningsdoser tilbys oppdaterte vaksiner.

 Fra uke 10 vil kommunen også kunne tilby vaksine fra Novavax. For å få tilbud om denne vaksinen må du kontakte vaksinetelefonen vår for timeavtale.

Har du spørsmål eller behov for å komme i kontakt med oss?

Da kan du ringe oss, eller sende oss en SMS. 

Hvis du ønsker korona-vaksine, men ikke har mulighet til å benytte deg av oppstatte vaksineringsdatoer i kommunen eller vaksintilbudet som gis i Apotekene, ber vi deg ta kontakt med oss.

Vi nås på telefonnummer 468 23 303.

Andre oppfriskningsdose med koronavaksine for personer over 65 år (fjerde vaksinedose)

Alle personer som er 65 år eller eldre tilbys nå en 2. oppfriskningsdose. Det må det ha gått minimum 4 måneder fra forrige vaksinedose før ny oppfriskningsvaksine kan gis. Hvis du har hatt koronainfeksjon må du vente minst 3 uker (gjerne noe lenger) før du tar vaksine.

Unntaket er personer med alvorlig svekket immunforsvar, som allerede har fått fire vaksinedoser.  Behov for ytterligere vaksinasjon utover de 4 anbefalte dosene til de med mest svekket immunforsvar må vurderes individuelt. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, må det dokumenteres i form av et brev som tas med til vaksinestasjonen.
 

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

Hvis du vil lese mer om  2. oppfriskningsdose for personer over 65 år kan du gjøre det på helsenorge.

Oppfriskningsdose med koronavaksine for personer over 18 år

Alle personer som er 18 år eller eldre skal nå tilbys en oppfriskningsdose (3. dose). Det må det ha gått minimum 4 måneder fra forrige vaksinedose før oppfriskningsvaksine kan gis. 

Personer over over 65 år, som allerede har tatt 3 vaksinedoser tilbys også en ny oppfriskningsdose (4.dose). Det må det ha gått minimum 4 måneder fra forrige vaksinedose før oppfriskningsvaksine kan gis. Dette gjelder følgende grupper:​

 

Personer mellom 18 og 65 år med underliggende sykdom tilbys også en ny oppfriskningsdose(4. dose), når det har gått minimum 4 måneder fra forrige vaksinedose. Dette gjelder følgende grupper:

 • Organtransplanterte
 • Alvorlig og moderat immunsvikt
 • Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmunesykdommer
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedastt hostekraft eller lungefunsjon (feks: ALS og cerebral parese)
 • Down syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronsik lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydoseinhalasjonssteroider eller steroidtabeletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks på 35 kg/m2 eller høyere
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes, og da særlig ved langvarig  eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

Hvis du vil lese mer om oppfriskningsdose kan du gjøre det på helsenorge.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser, som en del av det ordinære vaksinasjonsforløpet, tilbys nå en oppfriskningsdose av koronavaksine.   For deg over 18 år må der ha gått minimum 4 mnd fra 3. vaksinedose før oppfriskningsdose kan gis. For barn og unge mellom 5 og 17 år må det ha gått 4 mnd før 3. dose

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som har tatt 4 vaksinedoser anbefales det nå en 5 vaksinedose.  Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

Koronavaksine til ungdom 16 og 17 år

For ungdom i alderen 16-17 år anbefales to vaksinedoser (Pfizer) med 8-12 ukers intervall. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser. Det ha gått minimum 4 uker for 3. dose kan gis. 

Barn og unge mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom tilbys en oppfriskningsdose (3. dose) når det er gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose. Dette gjelder følgende grupper:

 • Organtransplanterte
 • Immunsvikt (feks. medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (feks. leukemi, lymfom) siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunsjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig lungesykdom (feks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"Fontan-barn"
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

Vaksineringen vil skje forløpende på oppsatte vaksinedatoer framover.

 

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Det er også utarbeidet en egen informasjon fra FHI om koronavaksine for ungdom 16-17 år. Her kan du lese mer om blant annet bivirkninger av vaksinen.

Koronavaksine til ungdom 12 og 15 år

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta koronavaksine (Pfizer). 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser. Det ha gått minimum 4 uker for 3. dose kan gis. 

Barn og unge mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom tilbys en oppfriskningsdose (3. dose) når det er gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose. Dette gjelder følgende grupper:

 • Organtransplanterte
 • Immunsvikt (feks. medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (feks. leukemi, lymfom) siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunsjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig lungesykdom (feks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/"Fontan-barn"
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

For koronavaksinasjon hos barn og unge under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre ved felles foreldreansvar. Dette må gjøres BÅDE for dose 1 og dose 2. Registreringen av samtykke gjøres via kommunens hjemmeside, samtidig som ungdommen meldes opp til vaksine. Registreringsløsningen er lagt opp slik at begge foreldrene skal samtykke digitalt.

Registrering for vaksine for ungdom UNDER 16 år kan gjøres her.

Vaksineringen vil skje etter avtale med kommunen vaksinajonskontor.

 

Du finner en kort informasjon fra FHI om vaksine til ungdom 12 -15 år her.

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Barn 5-11 år

Barn 5-11 år kan nå få tilbud om koronavaksine (Tilpasset Pfizer-vaksine).

 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det).

Barn med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn over 5 år med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser. Det ha gått minimum 4 uker for 3. dose kan gis. 

 

For koronavaksinasjon hos barn og unge under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre ved felles foreldreansvar. Registreringen av samtykke gjøres via kommunens hjemmeside, samtidig som ungdommen meldes opp til vaksine. Registreringsløsningen er lagt opp slik at begge foreldrene skal samtykke digitalt.

Registrering for vaksine for ungdom UNDER 16 år kan gjøres her.

Vaksineringen vil skje på egne tidspunkt for denne gruppen. I første omgang vil vaksine bli gitt etter timebestilling. Når barnet er registrert for vaksine og begge foresatte har samtykket vil vaksinekontoret sette barnet opp på time til vaksinering. Foresatte vil da motta en SMS med oppsatte timeavtale. 

 

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Vaksinering av personer som har hatt korona

Gjennomgått infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer som ønsker oppfriskningsdose, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

FHI har utarbeidet informasjon om dette. Du kan lese informasjonen her.