Ved symptomer anbefales man fortsatt å teste seg med selvtest.

 

Sørreisa kommune erfarer for tiden at det er svært lite behov for uthenting av seltester- og timer til PCR-test. På bakgrunn av dette reduseres kommunens tidsrom for når utlevering av selvtester foregår. Fra mandag 28. mars 2022 vil utlevering tilbys i tidsrommet kl 12.45 til 13.00. Du trenger ikke bestille time for å hente selvtester.

 

PCR-testing tilbys alle hverdager fra kl 13.00. Time for PCR-test må fortsatt bestilles på kommunens kommunens hjemmeside.