Med det nåværende smittenivået lokalt- og nasjonalt, og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, vurderer legene at det ikke er grunnlag for å ta i bruk vaksiner utenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.