Situasjonen rundt koronaviruset er slik at det nå trengs økt renhold i bygg knyttet til kommunens drift. Det er derfor slik at vi trenger ekstra renholdpersonell, og vi oppfordrer deg til å registrere deg om du har mulighet til å bidra. Registrering kan du gjøre her.

Barnehager og skoler starter nå med å planlegge gjenåpning, i første omgang for barnehager og 1.-4. klassetrinn. Vi vil følge de råd som er fra departementet slik at åpningen skal være så trygg som mulig. 
Skolene skal fortsatt gi elevene på 5.-10.trinn, samt elever i videregående, et opplæringstilbud hjemme, og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon på kommunens hjemmeside, og foresatte vil få informasjon på Visma flyt skole og e-post når dette er klart.

Barnehager og SFO er inntil videre stengt fra og med 13. mars til og med 13. april. Foreldre skal ikke betale for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som følge av smitteverntiltak. Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud i barnehage eller SFO, betale for det tilbudet de mottar. Sørreisa kommune vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal håndteres.


Informasjon på engelsk finner du her.

Kommunen ønsker å kartlegge innbyggere i karantene, samt hvem som kan anses som tilgjengelig helsepersonell. Vi ber derfor om at de dette gjelder benytter følgende linker for å registrere seg:

Registrere deg som tilgjengelig helsepersonell

Kartlegging av innbyggere i karantene