Har du kunnskap til et eller flere tema: Landbruk, jakt og fiske, reindrift eller entreprenørkompetanse, vegbygging, og normalt god helse? Da er du en god kandidat til jordskifteretten.

Fylkeskommunen oppnevner skjønnsmedlem etter forslag fra kommunene. Har du kompetanse innen landbruk, skogbruk, arealplanlegger, eiendomsutvikler, entreprenør, arkitekt, megler, takstmann, revisor/økonom, fast eiendom, reindrift, 

Kunne du tenke deg et verv, eller har du forslag på andre? Da hører vi gjerne fra deg.

Send en mail til grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no, eller ring 41511254.

Vil du bli meddommer?