5.1 Eksempel på midlertidig melding/pressemelding 

Følgende tekst kan nyttes som eksempel på en midlertidig/innledende melding på kommunens nettside eller pressemelding. 
Meldingen gjøres kjent for alle i kriseledelsen, primært gjennom førstemøte/statusmøter, samt for personell i Servicetorget. 

 

«En tankbil med fyringsolje på vei fra Bardufoss til Sørreisa har kollidert med en buss på fylkesvei 86, ved Reisvatnet. Ulykken skjedde ved 0900 tiden i morges, og ble oppdaget av en forbipasserende. Nødetatene og bergingsmannskaper er på plass ved ulykkesstedet. Tankbilen lekker olje og det er overhengende fare for forurensing av Reisvatnet.  
Politiet leder innsatsen på ulykkesstedet. Veien er inntil videre stengt og forventes ikke åpnet før tidligst i morgen, 13.oktober.  
Det finnes foreløpig ikke oversikt over antall passasjerer som var i bussen, heller ikke oversikt over eventuelt skadde eller omkomne. 
Sørreisa kommunes kriseledelse er etablert og håndterer situasjonen i henhold til planverk.  

Oppdatert informasjon vil være å finne på kommunens nettside www.sorreisa.kommune.no. 

Eventuelle henvendelser til kommunen gjøres til sentralbordet, telefonnummer 77 87 50 00»