toppbilde 2.png

Offentlig ettersyn

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2016-2019

25.11.2015

Formannskapets innstilling til budsjett inkl. betalingsregulativ og økonomiplan 2016-2019 er i henhold til

Kommunelovens §§ 44.7 og 45.3 lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret ogbiblioteket.

 

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Servicekontoret innen 04.12.2015.

Kommunestyret behandler saken i møte 10.12.2015.