toppbilde 2.png

Høring

Detaljreguleringer for Hemmingsjordlia boligfelt og Andsvatn Hyttegrend Nedre

21.07.2015

I henhold til PBL §5-2, §12-10 og vedtak av 18.04.2016 i Teknisk og arealutvalg  Saksnr. 19/16 og 12/16 legges forslag til detaljreguleringer for Hemmingsjordlia boligfelt og Andsvatn Hyttegrend Nedre med vedlegg ut på høring og til offentlig ettersyn.