Det betyr at vi fremdeles må være forberedt på økende smitte og gjøre det vi kan for å begrense dette frem mot jul. Slik kan vi få en best mulig høytid for så mange som mulig.
I pressekonferansen i går ble det lagt frem nye nasjonale tiltak og råd/anbefalinger for å oppå kontroll med covid-19 smitten.

  • Innstramminger i TISK strategi:

- Voksne husstandsmedlemmer (eller tilsvarende) til covid-19 smittet settes i karantene inntil svar på første test foreligger. Dette er uavhengig av vaksinasjonsstatus.
- Fullvaksinerte hustandsmedlemmer (eller tilsvarende) må teste seg igjen på dag 7 for å unngå videre karantene.
- Uvaksinerte voksne husstandsmedlemmer (eller tilsvarende) har fremdeles en plikt til å teste seg i 7 dager etter siste eksponering. Uvaksinerte og delvaksinerte barn anbefales å følge samme testregime.

  • Isolasjonstiden settes til 5 døgn uavhengig av vaksinasjonsstatus.  
  • Nasjonale råd og anbefalinger:

- Det anbefales bruk av munnbind i kontakt med helse og omsorgstjenesten
- Det anbefales bruk av munnbind på offentlige steder (kollektivtrafikk, kjøpesentre, møteplasser, butikker osv) der man ikke kan overholde 1 m avstand.
- Bruk av hjemmekontor der det er høyt smittetrykk. Dette vil vurderes fortløpende lokalt.Per nå er det ikke aktuelt i Sørreisa kommune.
- Jevnlig testing i skoler ved smitte blant barn og unge.

  • Vaksinasjon med 3 dose skal intensiveres. Det finnes egen informasjon om dette på våre nettsider her.

 

Sørreisa kommune har allerede innført lokale anbefalinger som er likelydende med de nasjonale anbefalingene. Vi har innført bruk av munnbind i helse- og omsorgstjenesten og anbefalt dette brukt på offentlige stederVi ber nå om at befolkningen følger de nasjonale og lokale anbefalingene for å bidra til å redusere smittespredningen.

Vaksiner skal være godt tilgjengelig fremover. Både for de som ønsker å ta 1 og 2 dose i tillegg til de som skal ha oppfriskningsdose (3 dose).
Vi presiserer allikevel at det viktigste tiltaket er å holde seg hjemme når man er syk, samt at man har lav terskel for å teste seg.

 

Sørreisa kommune ønsker alle en smittefri og fin adventstid.