Prosessen med å installere fiber er omfattende der man blant annet er avhengige av flere parter, eksempelvis grunneiere og eiere av stolper for fellesføring av fiberkabel. 

De ulike aktørene skal befare og eventuelt godkjenne søknader om nye kabler i deres infrastruktur. På grunn av forskjeller i terreng og eksisterende infrastruktur kan det i noen tilfeller resultere i at man må ha maskinentreprenør for å sette opp nye stolper eller nye trekkerør i bakken. Og det meste av dette arbeidet kan ikke starte før vi har fått klarsignal fra dere som potensielle kunder. Dette kan årsaksforklare at noen får fiber installert ganske kjapt, mens andre må vente enda en stund til. Sørreisa kommune har forståelse for at det er frustrerende at det skal ta så lang tid som det gjør, men det kan forsikres om det er mange som jobber for å få fiberen til deg så raskt det lar seg gjøre. Sørreisa kommune vil blant andre anerkjenne de som sitter i 1. linje hos 3net som noen ganger dessverre mottar en uberettiget frustrasjon. 

Målet i Sørreisa kommune er å kunne levere fiber til de som ønsker det og med det få enda mer fornøyde innbyggere. Det erkjennes at vi har møtt på noen uforutsette utfordringer som øker arbeidsmengden og videre forlenger hele prosessen. Dette beklager vi og forsøker så godt vi kan å løse det smidigere ved neste korsvei. Akkurat nå har vi flere søknader inne til behandling vedrørende nye fellesføringer som betyr utskiftning av stolper og montering av nye. 

Arbeidet med å installere fiber til innbyggerne fortsetter i januar dersom forholdene tillater- og ligger til rette for det. 

Til slutt kan det henvises til 3Net sine nettsider der det finnes mer informasjon, Trykk her… for å åpne 3Net sine informasjonsside.