Vi ser at det vil bli flere oppdrag i forhold til barn og unge som av ulike behov (funksjonshemming, psykiske lidelser, alder eller sosiale problem) trenger støttekontakt.

Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell utdannelse eller kompetanse for å bli slik kontakt. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre.

Hva er en støttekontakt?

• En som bidrar til en meningsfylt fritid for andre

• En som kan hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter

• En som kan bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre

• En som kan bidra til å inkludere personer i frivillige lag og organisasjoner

• En fritidskontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

 

Arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.

Ulike aktiviteter kan være: Trening, turgåing, kino, kjøreturer, høytlesing, drive med håndarbeid, med mer.

Godkjent politiattest må leveres. Taushetserklæring må undertegnes. Støttekontakten må være fylt 18 år. Lønn som assistent etter ansiennitet.

Høres dette interessant ut for deg, og vil du vite mer?

Ta kontakt med Helene Nilsen på telefon 41 27 16 52.