Kommunen igangsetter utbedringsarbeid på følgende veistrekninger i uke 26, 2020 :

Mandag 22.06.2020:      Nordliveien, kryss mot Leirbogveien. Nordliveien kan stenges for biltrafikk i korte perioder. Gående kan passere.

Tirsdag 23.06 2020:         Lyshaugveien. Trafikk kan passere, men publikum bes utvise forsiktighet ved passering av arbeidsmaskiner.

Begge arbeidene forventes avsluttet innen mandag 29.06.2020.