Pga. kobling av vann vil abbonenter bli uten vann i perioden 

Teknisk etat