VANNLEKKASJE
Vi leter etter en vannlekkasje. I den forbindelse vil det bli forstyrrelser i vannforsyningen fra og med Djupvåg og Furøy til Hemmingsjord. Det kan også bli litt grums i vannet. Da bør en tappe til det blir blankt igjen.
Vi starter å lete onsdag morgen.
Nå er det jo mildvær og mye vann overalt, men om noen ser unormalt mye vann og tror det kan være lekkasjen vår, så vil vi gjerne vite det. Ring 40 55 13 33.
Vi utvider leteområdet, og da kan det bli forstyrrelser og kortvarig vannstenging for hele området, fra og med Leirbogen og til Brekka