Det har oppstått lekkasje på hovedvannledningen, og pga. utbedring vil innbyggerne i Sørreisa bli uten vann.

Innbyggere fra Skøelv skole, Lyshaugveien, Skøelvdalen og Smørsgård med tilstøtende veier vil ikke bli berørt. 

Enhet for Teknisk og Planlegging