Hvem er prioriterte til å få influensavaksine?

 • Risikogrupper (se hvem som regnes som risikogruppe lenger ned i artikkelen)
 • Svinerøktere som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Personer som bor sammen med, eller er tilsvarende nære til, personer med nedsatt immunforsvar
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. Vaksineringen av helsepersonell vil organiseres av arbeidsgiver.

 

Hvem regnes som risikogrupper:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn (særlig barn født før uke 32 i svangerskapet) fra 6 mnd til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa gjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Årets influensavaksinering vil foregå på «gamle Frivilligsentralen» (Sykehjemsveien 17).

Du trenger ikke time for å få influensavaksine. Vi har drop-in, så det er bare å møte opp i åpningstiden.

Influensavaksinen er gratis for risikogruppene.

Vær oppmerksom på at det må gå minst en uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Hvis du ikke tilhører en risikogruppe, vil du ikke få vaksine på disse vaksinasjonsdagene. Ønsker du likevel å ta vaksine kan du ta kontakt med apotek og få vaksine satt der. 

Vil du lese mer om influensavaksinering kan du gjøre det på helsenorge.

 

Du kan også få tilbud om vaksine mot pneumokokkinfeksjon (lungebetennelse)

Denne kan du få samtidig, som du får influensavaksine.

Alle som er over 65 år anbefales å ta denne vaksinen. For andre i risikogrupper gis vaksinen etter anbefaling fra lege.

Når du har tatt pneumokokkvaksine trenger du ikke gjenta vaksineringen før det er gått 10 år.

Ønsker du å få pneumokokkvaksine koster denne kr 350,-. Vi tar betaling med bankkort.