Elgforvaltning

Viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst utgjør det overordnede regelverket i Norge, mens forskrift om hjorteviltforvaltning angir retningslinjene for elgjakt.

Forskrift om hjorteviltforvaltning § 9 stiller krav om at det skal utarbeides en kommunal målsetning for elgforvaltningen. Målsetningen skal fungere som retningslinjer for grunneiere som ønsker å utarbeide en bestandsplan, og den skal blant annet ta hensyn til opplysninger om bestandsutvikling, beitegrunnlag, skader på naturmangfold, landbruk, og omfanget av viltulykker på vei og bane.

 

Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt og minsteareal i Sørreisa finner du her 

ønsker du innsyn i datamateriale fra elgjakta i Sørreisa (og resten av landet), kan du slå opp i hjorteviltregisteret. 

Her finner du fellingsstatistikk, sett-elg registreringer, slaktevekter, statistikk for fallvilt, mm.