Sørreisa kommune tilbyr for langtidsleie et kommunalt naust som ligger på gnr 4 bnr 83 i småbåthavna i Djupvågen, Sørreisa.
Naustet er 10 meter langt og 5 meter bredt. 

Det presiseres at det kun er naustet med det arealet naustet står på som leies ut. Det vil ikke tillates lagring av noen art utenfor naustet. Leietaker må forplikte seg til å vedlikeholde bygningen slik at eksisterende tilstand for bygget opprettholdes. 

I leieforholdet inngår rett til adkomst til naustet via eksisterende vei over gnr 4 bnr 83. Eventuell parkering av bil må følge småbåthavnas regelverk.

Årlig leie fastsettes til kr. 7.000,- inkl.mva. Avtaleperiode: 10 år. Leieprisen reguleres årlig i tråd med KPI.

Søknad om å leie naustet sendes innen 20.02.2023 til:

Sørreisa kommune
Storveien 20
9310 Sørreisa

postmottak@sorreisa.kommune.no

 

Kontaktperson: Jostein Jenssen
jostein.jenssen@sorreisa.kommune.no

Søknadene vil bli behandlet av formannskapet.