Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

 

Les hele utlysningen hos BUFDIR her.

Det er offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører som kan søke om tilskuddsmidler.

 

Søknadsfrister og saksgang

Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og det skal søkes gjennom Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfrist til Bufdir: 17. desember 2021

Etter søknadsfristens utløp mottar Sørreisa kommune søknader som gjelder vår kommune. Kommunen skal så rangere søknader fra andre aktører. Kommunen rangerer ikke egne søknader. Etter rangering sendes søknadene tilbake til Bufdir for endelig behandling.

 

Veiledning i søknadsprosessen

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med:

Aina Løhre, tlf: 992 04 624,

epost: aina.lohre@sorreisa.kommune.no

 

Ann Kristin Evenstad, tlf: 928 63 876,

 epost: annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no