Kommunen ber om at idrettsklubber, lag og foreninger bruker Folkehelseinstituttets verktøy for å gjøre selvstendige vurderinger av aktivitetene. Råd og veiledning fins på Folkehelseinstituttet her 

Styret/trenere må gjøre en samlet risikovurdering ut fra kartlegging av risiko ved aktiviteten/treningen (gruppestørrelse, type kontakt, inne, ute, aldersgruppe, muligheter hoste og håndhygiene, kontroll på info om at de med luftveisinfeksjon skal være hjemme osv.).  

Kartleggingen gir et godt grunnlag for å fortsette aktivitet med godt fokus på smittevern. Det er bedre å avlyse noen treninger i påvente av en god analyse og fornuftige tiltak, enn å angre i erttertid.