Flere millioner mennesker har blitt drevet på flukt fra Ukraina etter Russlands invasjon av landet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30.000 av dem kommer fra Ukraina. Opprinnelig anmodning om bosetting i Norge, før krigen i Ukraina brøt ut, var 5 500.

 

Det går ikke så fort som vi hadde trodd med bosettingsarbeidet i kommunene, og i Sørreisa har vi bosatt 8 av de 80 personene som IMDi har anmodet oss om. Forsinkelsene har sammenheng bl.a. med at UDI skal fatte vedtak om beskyttelse, og det gjøres kartlegging av hver enkelt person som etter hvert skal bosettes ute i kommunene. Vi er nå inne i en vente-periode slik som mange andre kommuner.

 

Det gode dugnadsarbeidet i kommunen viser seg bl.a. ved at det doneres klær og leker/utstyr. Dette vil komme svært godt med når vi skal bosette resterende personer, og vil ganske sikkert oppleves som kjærkomment for de som får nyte godt av dette.

 

Pr. 5. mai er det bosatt 1 094 flyktninger fra Ukraina i Norge. På imdi.no kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt, og av flyktninger fra Ukraina spesielt.