Skolen er lokalisert sentrumsnært med nærhet til natur, skog og mark som gir gode muligheter for fritidsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter. Sørreisa sentralskole ligger vegg i vegg med kulturhus, idrettshall og svømmehall som benyttes i det daglige. Skolen har godt utbygde spesialrom og et stort skolebiblioteket i hjerte av skolen. Vi satser på bruk av digitale hjelpemidler og har digitale tavler i alle klasserom. Vi har en stor utbygd datapark og alle elever på skolen har egen bærbar PC.

Sentralskolen er en trivselslederskole med økt fokus på fellesskap, trivsel og aktivitet blant våre elever. Skolen er deltakende i Utdanningsdirektorates læringsmiljøprosjekt inkluderende barnehage – og skolemiljø. I tillegg er skolen deltakende i Utdanningsdirektorates prosjekt for skolebibliotekets fokus på lesestimulering.

Skolens visjon er: Sørreisa sentralskole – en framtidsrettet skole. Sammen for læring, mestring og utvikling.