Det kan søkes om hel eller halv barnehageplass. For å ha rett til barnehageplass, må barnet være bosatt i kommunen senest ved oppstartstidspunkt for tildelt barnehageplass.

Søknad om barnehageplass, søknad om overflytting og oppsigelse av barnehageplass skjer via elektronisk søknad via linken på denne siden.

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars, men det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året. Ved ledig kapasitet vil det bli gjort supplerende opptak.

Sørreisa Kommune er i ferd med å innføre nytt barnehageadministrativt system som inkluderer ny portal for å søke barnehageplass online. Denne portalen vi være på luften i august.