Det er flere veger som er registrert med veinavn, men ikke har kartreferanse. Noen av veinavnene er kjente steder i kommunen, men ønskelig med presis plassering av vegene.

Kjenner du igjen navnet på en av veien i listen under, eller har annen relevant informasjon om skogsveiene i kommunen, ta kontakt med fagleder landbruk, natur og miljø Marte Løvaas Marte.lovaas@sorreisa.kommune.no

Dalsmyrvegen, Herselivegen, Langskogvegen,Litjtuvmyrvegen, Slåttelivegen, Lilandvegen,Tverrelvplatået, Hemkj.1,Hemkj.øst 2, Brekkeddalsvegen (ligger flere Brekkedalsvegen), Djupvåg, Høgda, Litlevatnvegen, Lynghaugvegen, Kvilarhaugen, Sørhusvegen, Setermovegen, Mellomli, Garmovegen, Brandmoslåttvegen, Storvassvegen, Liavegen, Tuvmyr, Kvellrovegen, Kampli, Furøyvegen, Steinhaug, Veidalsvegen, Vågdalsvegen, Skardalsvegen 1 og 2.