To ganger i året, i januar og juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret varselet "viktig melding - søk informasjon", i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Norge har 1250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

I Sørreisa er det varslingsanlegg på følgende bygg;

Sørreisa brannstasjon
Gottesjord skole
Skøelv skole
Sørreisa kommunehus

 

Information in English

Information i Ukraine