Det er altså ikke bare Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kommuner som slås sammen til Senja kommune fra nyttår av. Senja-navnet vil da i tråd med gammel praksis, også tas tydelig i bruk med heder og verdighet som et regionnavn – en region som grenser mot Trondenes i sør, Tromsø i nord og Sverige i øst. Det nye prostiet vil omfatte noe mer enn dagens kommunale Midt-Tromsinndeling. I tillegg til Senja kommune vil kommunene Dyrøy, Sørreisa, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen befinne seg i det nye Senja prosti.

Menighetene vil i praksis ikke merke så veldig mye til at de fra nyttår av vil tilhøre et større prosti. Men prestene vil merke dette i større grad, da de formelt sett vil ha hele det nye prostiet som tjenestedistrikt. Men i det daglige arbeider prestene primært i sine særlige arbeidsområder – som er lik menighetene – og det er arbeidet lokalt som betyr noe for menneskene i det enkelte lokalsamfunn. Det blir nok derfor prosten som vil merke den største forskjellen. Prostiet vil mer enn dobles i areal, antall menigheter dobles fra 6 til 12 og antall prester i prostiet dobles til 16. Med denne endringen vil Senja prosti gå forbi Trondenes prosti i antall prester og bli det nest-største prostiet i bispedømmet etter Domprostiet.

Det er nå vedtatt at prostesetet i det nye prostiet vil være på Finnsnes og at prosten i nåværende Senja prosti – Sigurd Skollevoll – fortsetter som prost i det nye prostiet. Søndag 5. januar 2020 takkes prosten i Indre Troms – Gunn Elvebakk – av ved gudstjenesten i Målselv kirke, en gudstjeneste biskop Olav Øygard deltar i.

På 1. nyttårsdag vil det kun være i Finnsnes kirke at det er gudstjeneste i det nye Senja prosti. Den anledningen bruker vi til en liten markering av oppstarten av det nye prostiet og jeg håper at flere finner veien til Finnsnes kirke den første formiddagen i 2020.

 

Med vennlig hilsen

Sigurd Skollevoll

Prosten i Senja