SW 4aAAAAAElFTkSuQmCC

Bildet under viser anleggsområdet. Det vil bli en del trafikk i området rundt, og med en skole,
idrettshall og kulturhus i drift så er det viktig at alle som ferdes om området viser hensyn og
aktsomhet.