Vi prøver å gjøre det på en måte som er til minst mulig sjenanse for abonnentene. Likevel vil vannet noen ganger bli borte, trykket kan variere, det kan være luft i vannet og det kan være brunt vann.

Varsling på SMS vil bli sendt ut til de som blir direkte berørt, men det kan likevel hende at det er flere som merker forstyrrelser.

Arbeidet er beregnet til å pågå i en måned framover, fram til 1. Oktober

Vi gjør dette for å kunne fortsette å levere godt og trygt vann og vi beklager ulempene som følger med.