Torsdag 17. november skal Sørreisa kommune avholde ekstraordinært kommunestyremøte om ansettelsen av ny kommunedirektør.
Ansettelsesutvalget sammen med hovedtillitsvalgte har en tydelig innstilling til kommunestyret.
 
  • Sørreisa kommune har hatt en grundig prosess med spennende kandidater. Søkermassen har vært veldig god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, og valget falt til slutt Ditte Staun, sier Jan-Eirik Nordahl ordfører.Han understreker imidlertid at det er kommunestyret i plenum som ansetter.
Staun er 46 år og har i dag en rolle som direktør for Naturpark Åmosen. Naturparken er Danmarks første sertifiserte naturpark og omfatter areal i tre kommuner. Ditte Staun er utdannet Cand.scient. i statsvitenskap fra Århus Universitet med spesialisering i internasjonal politikk. Hun er også uteksaminert prosjektleder og har styrelederutdannelse med fokus på henholdsvis strategisk styrearbeid, lederskap og styring. Ditte har solid administrativ erfaring i ulike roller i kommuner med blant annet fokus på distrikts- og næringsutvikling. Hun har tidligere politisk erfaring fra kommunenivå og som sekretariatsleder for kontoret for tidligere medlem av EU-parlamentet. 
Staun er godt kjent i det nordlige Norge, og vært utvekslingsstudent ved UiT. Hun har et ønske om å flytte til regionen sammen med sin norske mann.
 
  • Dette er en viktig og spennende jobb i en kommune hvor vi har muligheter for videre vekst og utvikling, og jeg ønsker å bidra i dette arbeidet. Innstillingen er jeg glad for, men ønsker ikke å si mer før eventuelt etter kommunestyrets behandling, sier Ditte Staun.
Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og det er en utrolig viktig jobb for Sørreisasamfunnet og regionen vår. Nå går innstillingen til kommunestyret, og jeg ser fram til en god behandling der, sier ordfører Jan-Eirik Nordahl.