Er du pårørende til en person med demens?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Praktiske opplysninger

Møtested: Møterom 1, kommunehuset, Storvn. 20, inngang fra parkeringsplassen mot YX

Start: 10. oktober 2023

Varighet: 5 ukentlige samlinger 

Tidspunkt: Kl. 18.00 – 20.30 med pause på midten.

Enkel servering. Kurset er gratis. 

 

Påmelding: Innen 3.10.23 til Vibecke Andreassen eller

Gry Dahlø Bjørklund på tlf. 99204641 (tirsdag, onsdag, torsdag)

 

E-post: vibecke.andreassen@sorreisa.kommune.no

Hva inneholder kurset?

Dato

Tema

Forelesere

Tirsdag

10.10.23

 

De ulike demenssykdommene. Symptomer, forløp og behandling. Veien videre og samhandling med kommunehelsetjenesten

Lege Stine-Marie Henriksen og spes.sykepleier Karianne W. Dale, Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms

Tirsdag

17.10.23

Kommunikasjon og samhandling med personer med demens

 

Tirsdag

24.10.23

Pårørendes opplevelser

Pårørende deler erfaringer 

Tirsdag

31.10.23

 

 

 

Hjelpemidler, tilrettelegging av hverdagen, velferdsteknologi

Aktivitetsvenn m.m.

 

Ergoterapeut Henriette Solli

 

Leder Sørreisa frivilligsentral Ragnhild Hjorthen

Tirsdag

07.11.23

Lovverk – rettigheter for den som er demenssyk og dennes pårørende. Kommunale tjenestetilbud

Enhetsleder helse i Sørreisa kommune Bodil Hansen

Pårørendeskolens mål

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.

Arr: Hukommelsesteamet