Sørreisa kommune oppfordrer derfor alle innbyggere om å være aktpågivende i forhold til følgende:

  • Hold antall personer du har nærkontakt til så lavt som mulig
  • Ha lav terskel for å teste deg
  • Ved symptomer; hold deg hjemme
  • Ved nærkontakt hvor ønsket avstand ikke kan overholdes; bruk munnbind
     

Så minner vi om at alle som skal ha kontakt med helsetjenesten MÅ bruke munnbind.

Hvis alle bidrar med litt, så vil dette hjelpe på en allerede utfordrende smittesituasjon i både regionen og landet for øvrig.

 

Du kan lese mer om de nasjonale anbefalingene som er gjeldende fra 3. desember her.