Sommer med deilige temperaturer er noe vi alle setter stor pris på, og lysten til å ta seg en skogstur eller en badetur i fjæra, med familie og venner i de fine ferieværet bør vi absolutt utnytte. Men som brannsjef i Sørreisa og Dyrøy kommune, må jeg komme med en liten HVER VARSOM melding og påminnelse om den økende skogbrannfaren i vårt distrikt.

I loven fra våre myndigheter, så er det forbudt å gjøre opp åpen ild i skog og utmark i fra     15 april til 15 september, det være seg kaffebål eller bål til grilling. Dette forbudet gjelder også i Nord-Norge, men loven gir en åpning for lokale tilpasninger dersom kommunestyret i gjennom en lokal forskrift, anbefaler alternative datoer ut fra lokale forhold.

Sørreisa og Dyrøy kommune har ikke en slik lokal forskrift, og dermed vil den generelle forskrift være gjeldene. Så min oppfordring til deg som ferdes i skog og mark eller i område der det representerer en brannfare, tenk deg om før du eventuelt gjør opp ild, bruk sund fornuft. Husk det er du som er ansvarlig, dersom uhellet skulle være ute.

GOD TUR.

Hilsen Sørreisa og Dyrøy Brannvesen

Tor Ivar Olsen