Mindre endring av del av reguleringsplan Øyjordneset nord og syd

Planens avgrensning fremkommer av vedlagte basiskart. 

Del av Reguleringsplan Øyjordneset syd og Øyjordneset nord.pdf

Eventuelle merknader sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa, eventuelt: postmottak@sorreisa.kommune.no

Frist for merknader settes til 4. april 2024. 

Planbeskrivelse

Planbestemmelser