Her er søknadsskjema for kompensasjon – frist 16.01.2022.

 

Prioriterte innsatsområder: 
Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.

På bakgrunn av dette legges følgende prioritering til grunn for tildelingen:

  • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen
  • Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak 
     

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.
 

Beregning av støtte:
Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.
 

Kommunal behandling:
Søknadsfrist: 16.01.2022

Søknad sendes gjennom det elektroniske søknadsskjema her.